Complexe geluidsmetingen met een gemakkelijk apparaat!

Sommige geluiden in het moderne leven kunnen schadelijk zijn voor ons gehoor. Om deze neveneffecten te voorkomen moet de blootstelling aan ongewenst geluid worden verminderd. Maar geluid verandert afhankelijk van de luisteromstandigheden en de verspreiding. Metingen en simulatie helpen bij het vaststellen van de oorzaak van de geluidsbron. Geluidstesten worden echter meestal onder laboratoriumomstandigheden uitgevoerd. Maar laboratoriumomstandigheden zijn niet realistisch, laboratoriumtests zijn beperkt, duur en tijdrovend.

Met in-situ metingen wordt het mogelijk om de werkelijke situatie ter plaatse te onderzoeken.

De SonoCat is een multifunctioneel sferisch microfoonsysteem. Het bestaat uit acht digitale MEMS-microfoons die in een stevige bol zijn geplaatst. Hiermee kunnen alle akoestische gegevens worden verzameld die nodig zijn voor de berekening van het geluidsdrukniveau, de 3D-geluidsintensiteitsvector en de geluidsabsorptiecoëfficiënt.

SonoCat is op een hoog niveau gekalibreerd en kan worden gebruikt voor zowel puntmetingen als scanmetingen. Een puntmeting kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de geluidsdruk of de 3D-intensiteitsvector te bepalen. Anderzijds kan een scanmeting het geluidsvermogen van een machine of de gemiddelde geluidsabsorptie van een oppervlak bepalen.

De SonoCat wordt aangesloten op een pc of tablet waar met de Sonocat software het geluidveld kan worden bekeken, vastgelegd en geanalyseerd.

Sonocat measurement probe

Geluidsdrukniveau metingen

De Sonocat is een multifunctioneel meetsysteem waarmee geluidsdrukniveaus (SPL) in stationaire geluidsvelden kan worden gemeten. Dit is mogelijk in drie veelvoorkomende frequentie wegingen:

 • A-weging: Frequentie weging op basis van de relatieve luidheid die door het menselijk oor wordt waargenomen bij een geluidsvolume van 40 phon.
 • C-weging: Frequentie weging die meer geschikt is voor hogere luidheids niveaus.
 • Z-weging: Frequentie weging op een gelijk niveau (0 dB) voor alle frequentiebanden (dat wil zeggen dat er geen frequentieweging is).

Het algemene geluidsdrukniveau wordt berekend volgens de norm IEC-61672-1.

In-situ geluidsabsorptiemetingen

Alle huidige methoden voor het meten van de geluidsabsorptiecoëfficiënt zijn gebaseerd op aannames voor het totale geluidsveld dat van invloed is op het onderzochte materiaal. Metingen in het laboratorium (zoals impedantiebuis of nagalmkamer) worden uitgevoerd in een gecontroleerde geluidsomgeving waarin het geluidsveld bekend en voorspelbaar is.

Buiten het laboratorium is het geluidsveld echter moeilijk te controleren, onvoorspelbaar en veranderlijk afhankelijk van bijvoorbeeld de geluidsbron. Het vermogen van een materiaal om geluid te absorberen hangt af van zowel de geluidsbron als de omgeving. Akoestische ingenieurs weten hoeveel een materiaal normale of willekeurige geluidsgolven absorbeert, gemeten in een laboratorium, maar niet voor bijvoorbeeld schuin invallende geluidsgolven in de omgeving. In feite hebben akoestische ingenieurs op dit moment geen middelen om de efficiëntie van de absorptiematerialen te meten op de plaats waar zij worden toegepast. De geluidsabsorptiecoëfficiënt wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het actieve en het invallende geluidsvermogen in relatie tot een oppervlak. Bij gangbare metingen worden de geluidsdruk en de geluidsintensiteit gemeten in een gecontroleerd geluidsveld, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het te testen materiaal zich in een echovrije omgeving en in situ op dezelfde wijze gedraagt. Maar het is mogelijk dat dit niet het geval is. In plaats van het bestuderen van het globale geluidsveld wordt bij de lokale vlakke-golfmethode (local-plane-wave) het lokale geluidsveld beschouwd en wordt aangenomen dat de normale component van het geluidsveld in elk punt kan worden beschreven door een invallende en een gereflecteerde vlakke golf. Als wij uitgaan van lokale vlakke golven bij het oppervlak, kan de effectieve in-situ-absorptiecoëfficiënt uit geluidsveldmetingen worden afgeleid. Hierdoor hoeft het materiaal dus niet meer naar het labaratorium, maar meet je met de SonoCat op locatie het werkelijke geluidsveld.

SonoCat Software

De SonoCat is gebruiksvriendelijk. Hij kan via USB op elke computer worden aangesloten waar je met de Sonocat software metingen kunt uitvoeren. De te meten parameters in het frequentiedomein kunnen real time worden bekeken in het monitor venster en nauwkeurige metingen kunnen worden uitgevoerd met volledige controle over het aantal gemiddelden, het FFT-venster en het overlappingspercentage.

De verzamelde gegevens worden verliesvrij gecomprimeerd opgeslagen en kunnen direct worden geanalyseerd. De geanalyseerde resultaten worden weergegeven in een grafische interface en kunnen als afbeelding of als tekstbestand worden geëxporteerd.

De SonoCat samengevat:

 • Plug-and-play
 • Geluidsdruk niveau
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt
 • Geluidsintensiteits niveau
 • Geluidsintensiteit richting
 • Realtime monitoren van geluidsveld
 • Gegevensanalyses in een handomdraai
 • Gecomprimeerde maar verliesvrije gegevensopslag

Click for more information on the SonoCat.