WHIS®wall: Geluidsoverlast spoorwegen reduceren met diffractie

Naast absorptie, voorkomen en keren van geluid, heeft 4Silence een extra maatregel ontwikkeld ter reductie van geluidsoverlast: namelijk het afbuigen van het geluid. Deze methode heet diffractie. Met deze methode behalen we een geluidsreductie van 7 dB van het naastgelegen spoor. Dit doen we met de WHIS®wall.

Ook bij het derde spoor (12 meter van de WHIS®wall) realiseert de WHIS®wall nog een geluidsreductie van 5 dB.

Deze methode is uitermate geschikt voor het reduceren van geluidsoverlast van spoorwegen, want:

  • Het is aanzienlijk goedkoper dan andere maatregelen.
  • Het uitzicht blijft behouden – zowel voor omwonenden als de reizigers – de WHIS®wall is slechts 1 meter hoog.
  • Eenvoudig te plaatsen – weinig overlast als gevolg van de werkzaamheden en er is geen fundering nodig.
  • Kan geleverd worden met aarding.
  • Veilig – bij het ontwikkelen van de WHIS®wall is rekening gehouden met alle vluchtvoorzieningen.
  • Wordt geplaatst op dezelfde locatie als een regulier geluidsscherm, dus geen impact op het spooronderhoud.
Verschillen WHIS®wall en mini-geluidsscherm

Vaak wordt de WHIS®wall verward met een mini-geluidsscherm. Er is echter een aantal grote verschillen tussen een mini-geluidsscherm en de WHIS®wall:

  • Een mini-geluidscherm wordt direct naast het spoor geplaatst, de WHIS®wall wordt op dezelfde locatie als een regulier geluidsscherm geplaatst. M.a.w. de WHIS®wall heeft geen extra impact op het spooronderhoud of de veiligheid.
  • Het effect van een mini-geluidsscherm treedt enkel op voor het aanliggende spoor en NIET voor het 2e of 3e spoor. De WHIS®wall blijft effect hebben ook bij de verder afliggende sporen

WHIS®top

De WHIS®top is een lichtgewicht aluminium diffractor die op de meeste andere geluidsschermen gemonteerd kan worden. Ideaal als goedkope oplossing in situaties waar extra reductie nodig is.

De WHIS®top voegt een extra 4-5 dB geluidsreductie, dit is vergelijkbaar met een extra ophoging van 2 meter.

Het voordeel van de WHIS®top is dat nauwelijks gewicht en windbelasting wordt toegevoegd, waardoor bestaande constructies niet verzwaard hoeven te worden en nieuwe constructies lichter uitgevoerd kunnen worden.

Diffractie is een wettelijk erkende geluidsreducerende maatregel

ProRail is nauw betrokken geweest bij de validatie van onze producten voor toepassing langs het spoor. Mede als gevolg daarvan zijn onze producten ook per 1-1-2020 opgenomen in het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. Ze mogen dus toegepast worden.

Internationaal erkend

Daarnaast is 4Silence volop actief in het buitenland, hetgeen ertoe geleid heeft dat onze producten ook erkend zijn door de volgende partijen:

Deutsche Bahn
Deutsche Bahn
Transport for London
Network Rail