Geluidsoverlast wegen oplossen door diffractie

Naast het absorberen en keren van geluid, heeft 4Silence een extra maatregel ontwikkeld voor het reduceren van verkeerslawaai: namelijk het afbuigen van het geluid. Deze methode heet diffractie. Met deze methode behalen we een geluidsreductie van 9 dB van het naastgelegen weg. Dit doen we met de WHIS®stone, WHIS®wall & WHIS®top.

Diffractie is uitermate geschikt voor het reduceren van geluidsoverlast van wegen, want:

  • Het uitzicht blijft behouden – zowel voor omwonenden als de reizigers – Diffractie zorgt voor minder hoge bouwwerken.
  • Eenvoudig te plaatsen – weinig overlast als gevolg van de werkzaamheden.
  • Veilig – bij het ontwikkelen van de WHIS®wall is rekening gehouden met alle vluchtvoorzieningen.
  • Wordt geplaatst op dezelfde locatie als een regulier geluidscherm, dus geen impact op het onderhoud.
  • Zeer hoge reducties mogelijk.

WHIS®stone

Deze betonnen diffractor van 1 meter breed bevindt zich direct naast én op dezelfde hoogte als de weg. De reductie is 2,5 dB, vergelijkbaar is met een stil asfalt. Met twee rijen naast elkaar is zelfs 5 dB mogelijk.

Het grote voordeel is dat dit geluidsreducerend effect gelijk blijft over de gehele levensduur (30 jaar), in tegenstelling tot stil asfalt. Bij stil asfalt neemt dit effect elk jaar met een 0,5 dB af.

De WHIS®stone is een uitermate geschikt product voor provinciale wegen en gebiedsontsluitingswegen. Hij is veilig overrijdbaar.

whistone-min-1

WHIS®wall

Met de WHIS®wall zijn de voordelen van een laag geluidscherm gecombineerd met een diffractor. De speciaal ontwikkelde onderbouw met de cortenstalen diffractor zijn gecombineerd 1 meter hoog. Hiermee behalen we een geluidsreductie van 9 dB van de naastgelegen rijstrook. Ook bij verderaf liggende rijstroken realiseert de WHIS®wall nog altijd een geluidsreductie van 7,5 dB. De WHIS®wall kan langs elk type weg worden toegepast.

whiswall-bewerkt-min

WHIS®top

De WHIS®top is een lichtgewicht aluminium diffractor die op de meeste andere geluidsschermen gemonteerd kan worden. Ideaal als goedkope oplossing in situaties waar extra reductie nodig is.

De WHIS®top voegt een extra 4-5 dB geluidsreductie, dit is vergelijkbaar met een extra ophoging van 2 meter.

Het voordeel van de WHIS®top is dat nauwelijks gewicht en windbelasting wordt toegevoegd, waardoor bestaande constructies niet verzwaard hoeven te worden en nieuwe constructies lichter uitgevoerd kunnen worden.

foto-whistop

Diffractie is een wettelijk erkende geluidsreducerende maatregel

Rijkswaterstaat en diverse provincies zijn nauw betrokken geweest bij de validatie van onze producten voor toepassing langs wegen. Mede als gevolg daarvan zijn onze producten ook per 1-1-2020 opgenomen in het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. Ze mogen dus wettelijk toegepast worden.

Internationaal erkend

Daarnaast is 4Silence volop actief in het buitenland, hetgeen ertoe geleid heeft dat onze producten ook erkend zijn door de volgende partijen:

Meer weten of een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek?