Handleiding WHIS®stone invoeren in GeoMilieu

Door Bart

Nadat de WHIS®stone is opgenomen in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid kan deze nu ook in het programma GeoMilieu gebruikt worden. Aangezien we veel vragen kregen over enkele specifieke kenmerken, hebben we een handleiding opgesteld over het gebruik van de WHIS®stone in de GeoMilieu.

Let op: het is zeer belangrijk met de laatste versie, v2020.1 REV2 van GeoMilieu te werken

Download hier de handleiding