Utrecht – Innovatief geluidsscherm bij Vreeland

Door admin

Bron: Provincie Utrecht

Voor de zomer van 2020 krijgt de provinciale weg N201 bij Vreeland een innovatief geluidsscherm, een zogeheten Whiswall. Hiermee wil de Provincie proberen de geluidshinder voor circa 60 woningen en een basisschool te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren.

Omgevingslawaai is niet goed voor onze gezondheid. Daarom onderzoekt de provincie Utrecht in het programma Toekomst N201 naar mogelijkheden om de leefbaarheid rond de provinciale weg N201 te verbeteren. De Whiswall maakt deel uit van het Actieplan Omgevingslawaai van de provincie Utrecht waarin maatregelen zijn opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijke en landelijke gebieden.

 

Geluidsoverlast bij Vreeland

Een van de locaties met veel geluidsoverlast is bij Vreeland. De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van stil asfalt, het verlagen van de snelheid en het stiller maken van de brug over de Vecht. De overlast blijft echter groot. Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte. De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft.

 

WHISwall

De WHISwall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. De WHISwall is kleiner, compacter en minder hoog dan een traditioneel scherm en kan daarom wel geplaatst worden op de hoger gelegen weg. De WHISwall komt op het tracé bij Vreeland tussen de kruising van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht.

De provincie Utrecht wil inzicht krijgen in de effecten en bruikbaarheid van dit nieuwe product. Samen met omwonenden, de gemeente Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland zal de situatie voor en na de plaatsing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gemeten en gevolgd. Het gaat daarbij niet alleen om het ‘technisch’ meten van het aantal dB’s met apparatuur bij de weg en bij de huizen. Ook de subjectieve geluidsbeleving wordt via een enquête in beeld gebracht.